Om Mergelgaarden

Vi bor på Mergelgaarden lige nord for Spentrup. Her blev der fra 1906 og ca. 60 år frem gravet kalk. Det har, som det ses nedenunder, givet nogle store huller med stejle skrænter. Nogle steder kan man stadig se kalken. I 2011 gravede kommunen 3 vandhuller for at lave levesteder til løgfrøer og strandtudser.

Læs mere om gårdens historie her

Udsigt over får og lam i mergelgraven

Vi købte gården i 2007 og har siden bygget nyt stuehus og ny maskinhal, og revet alle de gamle bygninger ned, undtagen det lille vejehus med tilhørende brovægt, hvor man i sin tid har kunnet veje vogne og lastbilerne med kalk.

I dag har vi gotlandske pelsfår til at afgræsse den gamle kalkgrav på ca. 7 hektar. Vi har ca. 20 moderfår. De læmmer i april og vi har mellem 30 og 40 lam. Vi slagter lammene om efteråret fra oktober til december.

Til gården hører også ca. 35 hektar landbrugsjord, som vi dyrker med korn, raps og frøgræs.

Gårdens familie

Fra venstre: Sarah, Jan, Margit og Simon